एमटीएनएल मुंबई दूरसंचार जिल्ह्याची  टेलीफ़ोन  सल्लागार समिती

दक्षिण


क्र .सं .क्षेत्रनावपत्ता

लैंडलाइन नं.

 

मोबाइल. नं.
१. दक्षिण श्री. बालकृष्ण पांडुरंग सावंत ५ रामदास भानुशाली चाळ , ऋण नं. ३ महालक्ष्मी मंदिर कंपाउड भूलाभाई देसाई रोड मुंबई ४०० ०२६    

मध्य

 

      
क्र. सं.क्षेत्रदू .स .स .सदत्स्याचे  नाव दू .स .स .सदस्य चा  पत्ता लैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
      
मध्य डा. अशोक गांगुली,  माननीय एमपीआरएस खासदार ( राज्यसभा ) ए बी पी प्राय. लि. गाँधी मेंशन ४ था मजला  अल्तमोउण्ट रोड,  मुंबई-२६    
मध्य श्री. डी. पी. त्रिपाठी खासदार ( राज्यसभा ) बी १०५ आकांक्षा टोवेर पांच मार्ग अंधेरी (प) वर्सोवा मुंबई    
मध्य श्री. हुसेन दलवाई खासदार ( राज्यसभा ) २/ ५० गुलमोहर new एम. आयजी. कॉलोनी बांद्रे ( पु.) मुंबई ४०० ०५१  २६४७१९३९  
मध्य श्री शरद पवार

खासदार ( राज्यसभा ) ८ म्युन्सिपल हाउस ०.४५, जे सिल्वर ओक बंगला भूलाभाई देसाई रोड    ( मफतलाल पार्क ) मुंबई ४०० ०२६

   
मध्य श्री. अनिल देसाई खासदार ( राज्यसभा ) ए १३/२ स्कायस्क्रेपर ७४, भूलाभाई देसाई रोड ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई ४०० ०२६    
मध्य श्री राजीव शुक्ला खासदार ( राज्यसभा ) ११९/५०१ दर्शनपूर्व कानपूर उत्तर प्रदेश २०८०१२    ९८६९५५२३०
मध्य श्री. अज़ीज़ एजाज़ दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य १७ चष्मावाला बिल्डिंग डब्लू१८ मुंबई  २३००५१९५  
मध्य श्री. राम सुधीर सावंत  ए १४०१ कापरेश्वर सोसा.रामभाऊ भोगले मार्ग घोडपदेव मुंबई ४०० ०३३    
मध्य श्री. प्रमोद पटेल रु. नं. १७६ तळ मजला बिल्डिंग २०/०१ हंसराज दामोदरवाड़ी नगर केनेडी ब्रिज मुंबई ४००००४ ९८६९६८०४७०
१०  मध्य श्री लक्ष्यराज सांदाप २ ए १०३ इंद्रप्रस्थ देवरत्न नगर स्वदेशी मिल रोड सायन चुनाभट्टी ( पु.) मुंबई ४०० ०२२  ९७५७०३३६६७  ९७५७०३३६६७
११ मध्य श्री  संजय राउत  खासदार ( राज्यसभा ) मैत्री बंगला, फ्रेंड्स कॉलनी  वीर सावर कर मार्ग,भांडुप      ( पूर्व )  मुबई-४०००७८ २५६६६९१७  २५६६९१७

उत्तर

क्र.क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
उत्तर श्रीमती पुनम महाजन खासदार ( लोकसभा) १२०१ भीमा पोकाखाचनवाला रोड वरळी मुंबई ४०० ०३०    
उत्तर श्री. अरविंद गणपत सावंत खासदार ( लोकसभा) ३ / ८७ मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी मुंबई ४०० ०१५    
उत्तर श्री. किशोर तारे टेलीफोन सल्लागार समिति सदस्य २/८ श्रीगणेश नगर लालबाग मुंबई ४०० ०१२    
उत्तर श्री भरत विष्णु महद्गुत रूम नं. २७ सुंदर सदन दूसरा मजला गोखले सोसायटी X लेन परेल मुंबई ४०० ०१२    
उत्तर श्री. भरत पांडुरंग राउत ५ बिलानी तळ मजला डी.व्ही.देशपांडे मार्ग शिवाजी पार्क रोड नं.४ दादर ( प) मुंबई ४०० ०२८    
उत्तर श्री. विलास राणे २४ चंद्रभूषण, सेंट झेवियर स्ट्रीट परेल मुंबई ४०० ०१२    
उत्तर श्री.सिद्धार्थ कसारे नालंदा सोसा.मुकुंद नगर, बुद्ध विहार जवळ धारावी मुंबई ४०० ०१७    
उत्तर श्री महादेव कृष्णा शिंदे नविन मुंसीपाल चाळ नं. १० रूमनं. ९७ संत कल्याण मार्ग धारावी X रोड , लक्ष्मी माता मंदिराजवळ धारावी मुंबई ४०० ०१७    
उत्तर श्री गोपाळ चिनाय्या शेट्टी खासदार ( लोकसभा) ७०१ सोम टावर, आर एम भात्ताद मार्ग चिकूवाड़ी बोरीवली (प ) मुंबई ४०० ०९२     

पूर्व-I

क्र. सं.क्षेत्रदू .स .स .सदस्या चे नावदू .स .स .सदस्या चा  पतालैंडलाइन नंबरमोबाईल नंबर
पूर्व-१ श्री राहुल शेवाळे खासदार ( लोकसभा) , शिवतिर्थ १० बी/ १२ बीएआरसी न्यू म्हाडा कॉलोनी गेट नो ६ च्या समोर सायन ट्रोमवे रोड मुंबई ४०० ०८८    

२.

पूर्व-१ श्री. किरीट सोमय्या खासदार ( लोकसभा) ९ सी , नीलम नगर मुलुंड मुंबई ४०० ००८१    
३. पूर्व-१ श्री. हेमंत रामचंद्र भास्कर दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य बी-५८ रूम नं. १९ विजय दुर्ग सोसा.लालुभाई कंपाउंडा मानखुर्द मुंबई ४०० ०४३    
 ४.  पूर्व-१  श्री.कशमीरा विजय भट  दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य ११/बी ७०१ नीलम नगर व्ही.बी.पी. रोड मुलुंड ( पु.) मुंबई -८१    

५.

पूर्व-१ श्री. हरेश दयालाल पटेल दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य बी २०१ पार्क रॉयल मदन मोहन मालवीय रोड समृधि हॉल च्या समोर, एलबीएस च्या समोर मुलुंड ( प) मुंबई -८०    
६. पूर्व-१ श्री. विकास मनोहर कामथ दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य १५ कृष्ण कुटीर प्लाट नो ११७/११८ गरोडिया नगर घाटकोपर ( पु.) मुंबई -७७    
७. पूर्व-१ श्री. विजय तोड़नकर

दूरसंचार सल्लागार समिति सदस्य १२ साईंकृपा नवकांजुर सोसा. दामले कॉलोनी कंजूर (पु.) मुंबई ४२

   

८.

पूर्व-१ श्री. चंद्रशेखर मारुती कांबले १/१ शंकर शम्भू चाल, भारत फ्लौर मिल कांजुरमार्ग ( पु.) मुंबई ४२    

९.

पूर्व-१ श्री. सुरेश मांजरेकर न्यू मांडला गाँव, शंकर पाटिल चाळ बीएआरसी च्या पुढे मुंबई - ८८    

 

पूर्व-II

क्र.संदू. सं.स.सदस्याचे नावनिवासी/ कार्यालय पत्ता सम्पर्क टेली. नं./ मोबाईल  नं. टीएसी वर्ग नं.
१. श्री. राजन विचारे ( खासदार )    डी अल्मेडा अपार्टमेंट चरई ठाणे (प) मुंबई    ( मो) ९८२११९११११  (लैंडलाइन) २५४३६७६७  
२. श्री.शेषराव विट्ठल चक्रनारायण         ( टीएसी सदस्य)   ए -२३, ॐ अमेय को.ओ.सो. लोकप्रिय पार्क भांडुप (पु.) मुंबई -४२  (मो.) ९८६९३८३८०२  (मो.) ९८६९३८३८०२
३. श्री. प्रवीण विट्ठल दहितुले ( टीएसी सदस्य )     ६०३ ए जयश्री अपार्टमेंट, दर्क्षबाग, जंगल मंगल रोड , भांडुप (प) मुंबई -७८  (मो) ९८९२२५६७३४  (मो) ९७५७३८४७६७ 
४. श्री. खलील गिरकर ( टीएसी सदस्य)  फ्लैट नो. ५ , बी विंग बदर सोसा. मुम्ब्रा तालुका ठाणे  ९६७९२५१८१८  (मो) ९८६९६७९०८४ 
५. श्री. जितेंद्र किशनलाल दुबल ( टीएसी सदस्य )  आर/ओ - ए विंग रेड वुड स्वप्ना नगरी वसंत गार्डन मुलुंड (प)  (मो) ९८१९८६१७१७  (L) २१६४९१८५ 
६. श्री. किरण एम. शहा ( टीएसी सदस्य)  आर/ओ फ्लैट नं. ६०१ फेज -२ ब्लिडिंग नं. ४ अमृत आँगन खारेगांव, कालवा, ठाणे मुंबई ४००६०५  (मो) ९८७०७७४४४४  (मो)९८६९७४९९५५ 
७.

श्री. राजेंद्र श्रीपत महाडिक

टीएसी सदस्य

२०६ लक्ष्मी पार्क प्रतापसिनेमा च्या समोर, कोलबाड रोड खोपट ठाणे ( प)  ४००६०१ 

 ( मो ) ९८२१९१५८५८  ( मो )  ९८६९२७८७९ 

नवी मुंबई

क्र.सं.    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं..मोबाईल.नं.
१. नवी मुंबई श्री लावेश रघुनाथ यादव 

दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य, ई -१/११ बी/२ सेक्टर नो. १० नेरुल नवी मुंबई - ४०० ७०६ 

   ९८६९४८८५०२
२. नवी मुंबई  श्री राजीव गौर  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य,  बी-२ कैंडिड सोसा सेक्टर ९ए वाशी नवी मुंबई   २७८८२५४९  
  नवी मुंबई  श्री. उल्हास दळ्वी  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य , ३०२ साईंकृपा सोसा. प्लोट नं. २९ सेक्टर नो. ०५ न्यु पनवेल - ४१०२०६     ९९६९००५७२७
४. नवी मुंबई  श्री. हिरामण अनंता  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य, घर नं. ९८ बामाली गांव तालुका ठाणे    ९९६९००४७८८ 
५. नवी मुंबई श्री बालासाहेब मिरजे  दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य , ओम साईं कृपा होउ. सोसा. ई-३०३ सेक्टर १९ कोपर खैराने नवी मुंबई४००७०६    ९८६९२७९५५५ 
६. नवी मुंबई  श्री अलोक पांडेय दूरसंचार सल्लागार समिती सदस्य,ताज कॉटेज हगर नं. ६०४ प्लाट नं ८-९, रैचिल हिल्स तुगारली लोनावळ ४१०४०१    ९७७३५५५५५५
७. नवी मुंबई श्री. अजय सिंह सी४०२ श्री शांतिनाथ एक्सप्रेस पुनम सागर कॉम्प्लेक्स मीरा रोड पूर्व तालुका ठाणे महाराष्ट्र   ९८६९०५३१२४
 ८  नवी मुंबई श्री जयंतलाल धनराज जैन फ्लॅट नंबर 5, तुलसी अपार्ट्मेंट्, प्लॉट न 176, सेक्टर 12, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र  २७८१२२५८  

 

 

पश्चिम-I

क्र.सं..    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं.मोबाईल.नं..
१. पश्चिम-१ हरी. रामदास आठवले खासदार ( राज्यसभा) ६४७, संविधान गाँधी नगर गुरु नानक हॉस्पिटल जवळ बांद्रे (पु.) मुंबई- ५१     
२. पश्चिम-१ श्री. मजीद मेमोन  खासदार ( राज्यसभा) ७१, आशियाना १ लि लेन अल्मेडा पार्क, बांद्रे ( प) मुंबई -५०     
३. पश्चिम-१ श्री .सचिन तेंडुलकर खासदार ( राज्यसभा ) १९ - ए पैरी क्रॉस रोड बांद्रे (प) मुंबई -५०     
४. पश्चिम-१ कु. रेखा  खासदार ( राज्यसभा ) सी स्प्रिंग बंगला ०.२ , बी. जे. रोड , बांद्रे (प) , मुंबई - ५०     
५. पश्चिम-१ श्री. जावेद अखतर खासदार ( राज्यसभा ) ७०२ सागर सम्राट ग्रीनफील्ड , जुहू , मुंबई ४९     
६. पश्चिम-१ कु.. मितुल प्रदीप टीएसी सदस्य ३४९ पंचामृत एस. व्ही रोड , विले पार्ले (प) मुंबई -५६     
७. पश्चिम-१ श्री., संदीप चोनकर टीएसी सदस्य ४०४ साईंकृपा बिल्डिंग नं. १ एम.व्ही.एम स्कूल समोर महालक्ष्मी सोसा. जवळ वीर देसाई रोड अँधेरी (प) मुंबई -५८     
८. पश्चिम-१ श्रीमती. शबाना  शेख  बिस्मिल्ला बिल्डिंग, सी/ ४ ए.झेड नगर, बांद्रे (पु.) मुंबई -५१     
९. पश्चिम-१ श्री. अली चोगले  बी/ १०५ दीप्ती कल्याण कॉम्प्लेक्स , यारी रोड , मुंबई -६१     
 

      
           
       

पश्चिम-II

क्र.सं..    क्षेत्रनावपत्तालैंडलाइन नं.मोबाईल नं..
१. पश्चिम-२ हरी. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर खासदार ( लोकसभा) ४, स्नेहदीप , आरेरोड गोरेगांव ( पु.) मुंबई - ६३     
२. पश्चिम-२ डॉ. योगेश दुबे   ०१,दुबे हाउस , कार्टर रोड नं, ०९ बोरिविली ( पु.) मुंबई -६६     
 
 

पश्चिम-III

क्र.स.डीओटी पत्र संख्याटीएसी सदस्याचे नाव पत्ता

टीएसी केटेगरी नं.

वैधता पर्यंतरिमार्क
१. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५३ / २०१६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६ 

श्री. गोपाळ सी. शेट्टी . माननीय एमपी आणि को - चेयरमैन टीएसी 

७०१ सोमा टावर आर एम भात्ताद मार्ग, चिकुवाडी ,बोरीवली (प) मुंबई -९२ 

लागु नाही   नामनिर्देशन डिओटी ने (जीएम-उत्तर) कडे पाठविले आहे.
२. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. आनिल मिश्रा 

ई १८ ,न्यु भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५ 

९९६९१४९६६६
१७.१२.२०१६  
डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. अभिषेक मिश्रा  के ४०३ , भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५  २६४७९६६६  १७.१२.२०१६  
 डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६ 

डॉ. योगेश दुबे 

 ०१,दुबे हाउस , कार्टर रोड नं, ०९ बोरिविली ( पु.) मुंबई -६६ 

२८९३१९८८  २८.१२.२०१६  
 ५ डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्रीमती पार्वती मिश्रा  के ४०३ , भूमी पार्क जनकल्याण नगर मार्वे रोड मालाड (प)मुंबई - ९५  ९९६९३०१६००  २३.०१.२०१७  
६. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्री. अशफाक शैख़ . २०३ साहिल फ़राज़ टावर, पुजा नगर रोड,मीरा रोड ( पु.) ठाणे ४०११०७   ९८६९८६६७७७ २५.०१.२०१७  
७. डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. २.१२.२०१६ श्री. राजीव शहा ए  १ / पहिला मजला महावीर निकेतन सोसा.एस.व्ही रोड. फ्लोरेंंस करटंंस च्या वर कांदिवलि (प.) मुंबई ४०० ०६७ ९९६९०३०००० नविन प्रिपेड् ची प्रक्रिया सुरु आहे   फाईल ची प्रक्रिया सुरु आहे 
डीओटी पत्र संख्या . १७-३५७/ १६- पीएचपी दि. १०.१२.२०१६  श्री.. जोतिर्मय वर्मा  ए -१००४ सेरेनिटी हाइट चिंचोली बंदर रोड मालाड (प) मुंबई ६४  २८८००६५८ २७.०१.२०१७