वर्तमान सार्वजनिक सूचना

       दिनांक           सेवा                      वर्णन                             नोटिस
०३ जानेवारी २०१७ व्हॅट / विक्री कर सल्लागारांची नियुक्ती करण्यासाठी एमटीएनएल मुंबईच्या एमव्हीएटी / विक्री कराच्या प्रकरणांसाठी सल्लागार म्हणून सेवा देण्याबद्दलच्या कोटेशनची विनंती येथे किल्क करा
18 मार्च २०१७ ब्रॉडबैंड सीपीई शुल्कांचे पुनर्रचना येथे किल्क करा
01 मे २०१७ ब्रॉडबैंड जुन्या योजनांपासून नवीन योजनेत स्थलांतर येथे किल्क करा
०३ जुलै २०१७ ब्रॉडबैंड सर्व ब्रॉडबँड डाउनलोड गती सुधारीत केली आहे येथे किल्क करा
१ सप्टेंबर २०१७ ब्रॉडबैंड व्हॉईस कॉल चे फायदे सुधारीत केले आहे.  येथे किल्क करा

संग्रहण: सार्वजनिक सूचना