एमटीएनएल नेटवर्क (एफटीटीएच) मध्ये सुसंगत ओएनटी

ओएनटी मॉडल नं संपर्क व्यक्ति
अल्फियन  1421,1531,1143  राहुल पाठक -9819776759
 जेनेसिक्स

 अटलास -1G-3090,अर्थ-4222,

टाइटेनियम-4211,टाइटेनियम-2122A

श्रीयोगेश परब- 9870113088