नविन काय

 

एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल मोबाईल नंबरला आपला आधार कार्ड क्रमांक जोडण्याकरीता '14546' डायल करा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


रात्री 11 ते 7 दरम्यान एमटीएनएल लँडलाईनवरून, मुंबई आणि दिल्लीच्या कोणत्याही नेटवर्कच्या मोबाईल/लँडलाईनवर अमर्यादित विनामूल्य कॉलिंग.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएलच्या ग्राहक सेवा केंद्रामधून दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य एमटीएनएल ट्रम्प (सिम + एफटीयू) प्रीपेड कनेक्शन मिळवा

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


आता एमटीएनएल, मुंबईचे लॅंडलाईन/डॉल्फिन ग्राहक, सेल्फकेअरवरून युपीआय किंवा भारतक्यूआरद्वारे आपले बिल भरू शकतात.

सेल्फकेअरसाठी येथे क्लिक करा


एमटीएनएल, मुंबई ने ३१/०३/२०१८ पर्यंत लँडलाइन कनेक्शनच्या नवीन बुकिंगवर देय असलेले इंस्टॉलेशन शुल्क माफ केले आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा


भाडे तत्वावर


मुख्य व्यावसायिक जागा भाडे तत्वावर वर

एमटीएनएल  इमारतीं मध्ये   मुंबई, नवी मुंबई आणि  मीरा-भायंदर मध्ये मोक्याच्या जागेवर  3 लाखवर्ग. फूट  हुन  अधिक च्या  व्यावसायिक जागा भाड़े तत्वावर  उपलब्ध आहे. अधिक माहिती करीता येथे  क्लिक करें


बीकेसी टेलीफोन एक्सचेंज च्या परिसर मेंवेंडिंगवैन पार्किंग करीता जागा भाडे तत्वावर उपलब्ध आहे

अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करे  
 

 

ब्रॉडबँड योजना

ब्रॉडबॅंड अमर्यादित स्पीड प्लान्स